Moderator & samtalsledare

Behöver du någon som håller i trådarna och driver diskussionen framåt så kan jag göra det. Det kan handla om större debatter, forskningskonferenser eller mer interna möten.

En moderators uppgift är inte bara att se till att det som händer på scenen flyter på och att alla får komma till tals. Det handlar också om förberedelser tillsammans med deltagarna för att gemensamt hitta budskap, slipa på bilder som presenteras eller träna på att formulera sig.

Jag har stor erfarenhet av att moderera och leda forskare i mer populärvetenskapliga situationer som ställer stora krav på att förmedla ett budskap till en allmänhet utan större förkunskaper.

I vissa lägen kan det också vara skönt att få stöd och hjälp med mer interna diskussioner. Det kan vara så att alla organisationens medlemmar eller företagets anställda behöver delta i diskussionen, eller så är det viktigt att få in någon utifrån som kan ställa nya frågor och på så sätt föra diskussionen framåt.

Moderatorsuppdrag i urval

Samtal med Nobelpristagare i litteratur Mo Yan 2012

Mo Yan

Stockholms universitet brukar bjuda in Nobelpristagaren i litteratur till ett samtal. 2012 var det Mo Yan och jag fick förtroendet att leda samtalet.

Läs om samtalet med Mo Yan. Se en film från samtalet

Kvartalsseminarium kring aktuell forskning, Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets kvartalsseminarium
Flykten från verkligheten
-Människans behov och bruk av fiktion

Att producera och konsumera berättelser i olika former har människan ägnat sig åt i alla tider och behovet av verklighetsflykt tycks bara växa. Nöjesindustrin i västvärlden omsätter fantasibelopp. Hur ser berättelserna ut idag när teater, film och litteratur har fått konkurrens från andra upplevelseplattformar som internet och dataspel? Och hur ser gränserna mellan verklighet och fiktion ut i detta landskap? Vilka berättelser tar vi till oss och hur påverkar de våra liv?
Se film på UR Samtiden från seminariet Människans behov av fiktion

Delegationen för migrationsstudier, DELMI

Valet och vägen

Vid seminariet presenterades en Delmi-rapporten Vägen och valet – En intervjustudie med syriska asylsökande i Sverige. Syftet med studien är att undersöka vilken information de syriska flyktingarna hade innan de påbörjade sin flykt till Sverige. Rapporten, som är skriven av forskaren Emma Jörum Lundgren, diskuterar vilka faktorer som påverkade valet av just Sverige. Vilken roll spelade till exempel möjligheten till permanent uppehållstillstånd, medborgarskap, välfärdsstaten, demokratin eller återförening med släkt och vänner? Hur nådde informationen om Sverige flyktingarna och hur tolkade och kontrollerade de upplysningar från Internet, media och andra personer längs flyktvägen? Rapporten analyserara även syriernas flyktvägar till Europa mer allmänt. Hur såg de på risker och hur fick de kontakt med flyktingsmugglare?

Se film från seminariet Valet och vägen

Stockholms universitet, Forskardagarna 2015

Universitetskanslerämbetet, UKÄ

UKÄ – Vi flyttar fram positionerna!

Konferens om högre utbildning: Vi flyttar fram positionerna!

Spelplanen för högre utbildning blir allt mer global. Det ger oss både utmaningar och möjligheter. Harriet Wallberg, universitetskansler och Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet, bjöd in till konferensen Vi flyttar fram positionerna! den 23–24 november 2015 i Aula Magna på Stockholms universitet.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Sambandet kost och hälsa – vad vet vi egentligen?
Forte presenterar aktuell forskning på Forskartorget Bok- och Biblioteksmässan 2012.

Det kommer mängder av olika budskap i media om vad man bör äta för att hålla sig frisk. Men egentligen är experterna ganska eniga. För att hålla sig frisk bör man äta en blandad kost, mycket frukt och grönt och inte för mycket fett, socker och alkohol. Men enskilda rapporter kommer ibland med oväntade resultat. Hur ska vi förhålla oss till de olika rönen?

Medverkande: Anna Winkvist, professor i näringslära, Göteborgs universitet
Se film från seminariet Sambandet kost och hälsa