Kommunikation och strategi

Jag kan hjälpa organisationer, föreningar och företag att bli bättre på kommunikation eller hitta bra strategier för att nå ut med sina frågor, men mitt mål är att organisationen på sikt själv ska lära sig att göra det själva. Det egna engagemanget är den viktigaste möjligheten att påverka andra!

Kommunikationsplan
Jag kan ta fram en praktisk plan för hur er verksamhet ska bli tydligare och bättre i kommunikationen. Här är ett exempel på innehållsförteckning i en kommunikationsplan:

 1. Bakgrund/ Beskrivning av er position och image idag
 2. Målgrupps- och partneranalys
 3. Förslag till profil
 4. Budskapsplattform
 5. Plan för opinionsbildning och påverkan
  • Företrädare och profiler
  • Media
  • Politiska frågor att lyfta
 6. Aktiviteter
  • Utåtriktad kommunikation för forskning och vetenskaplig diskussion
  • Utåtriktad kommunikation hemsidan
  • Övrig utåtriktad kommunikation
  • Undersökningar/rapporter/utspel

 

Framträdandeträning

Att vara kompetent i sin yrkesroll eller ha stor sakkunskap är inte samma sak som att kunna förmedla sitt budskap. Jag blir ditt stöd för att hitta ditt sätt att kommunicera. Det handlar om retorik och argumentation, men minst lika mycket om själva framträdandet och det förtroende du lyckas skapa hos dina åhörare.

Läs mer

Exempel forskningskommunikation

Jag har sedan 2007 arbetat mestadels med forskningskommunikation, dels på Vetenskapsrådet och dels som kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier. Som konsult är jag ofta anlitad för uppdrag där forskning behöver kommuniceras till allmänheten, beslutsfattare eller näringsliv samt för presentationsträning då resultat ska presenteras, både inom vetenskapliga arenan eller i mer populärvetenskapliga sammanhang.

Läs mer

Forskningskommunikation

Att kommunicera forskning är en särskild utmaning. Att på ett populärvetenskapligt sätt formulera och kommunicera resultat som arbetats fram under många år handlar om att i ett första steg förenkla budskapet för att skapa ett intresse. När du fångat någons intresse och uppmärksamhet finns det stor möjlighet att gå djupare in på resultaten.

Läs mer