Forskning en särskild utmaning

Att på ett populärvetenskapligt sätt formulera och kommunicera resultat som arbetats fram under många år är en utmaning. Det handlar om att i ett första steg hitta det budskap som kan skapa en första nyfikenhet hos din målgrupp. När du väl fångat någons intresse och uppmärksamhet finns det stor möjlighet att gå djupare in på resultaten. Det handlar ofta om att identifiera på vilket sätt forskningsresultaten har relevans för samhället och hur de kan användas av andra aktörer. Ibland handlar det om att lyfta relevanta diskussioner för en bred allmänhet medan det i andra sammanhang handlar om att tydligt hitta några specifika målgrupper som de inblandade forskarna behöver kommunicera med.

Jag har sedan 2007 arbetat mestadels med forskningskommunikation på Vetenskapsrådet, som kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och som projektledare på MISTRA EviEM. 

Som konsult är jag ofta anlitad för uppdrag där forskning behöver kommuniceras till allmänheten, beslutsfattare eller näringsliv samt för presentationsträning då resultat ska presenteras, både inom vetenskapliga arenan eller i mer populärvetenskapliga sammanhang. 

Jag modererar också ofta samtal, seminarier och konferenser. Läs mer här.

Aktuella uppdrag

MISTRA Sustainable Consumption, kommunikationsansvarig. Forskningsprogrammet pågår 2018-2021.

Ordförande för Formas beredningsgrupp för utlysning för kommunikationsinsatser 2015 samt två utlysningar 2016.

Integrated Transport Research Lab, KTH, kommunikationsansvarig 2015-2017.

Projektledare för Aktuell hållbarhets (fd Miljöaktuellt) årliga konferens Klimatanpassning 2014-2016.

Utbildning i kommunikation på flera nivåer för doktorander i Zooekologi på Europeisk nivå, genomfördes tillsammans med Anders Esselin, Kristoffer Gunnartz och Eva Krutmeijer.

Forskning och forskare i media

Att vara kompetent i sin yrkesroll eller ha stor sakkunskap är inte nödvändigtvis samma sak som att kunna förmedla sitt budskap. Jag blir ett stöd för att hitta ditt sätt att kommunicera. Jag jobbar ofta med forskare sin vill bli bättre och känna sig mer säkra på scenen men också i kontakt med media.

Läs mer om framträdande- och medieträning här.

Forskom – Sveriges nätverk för forskningskommunikation

Det alldeles nystartade nätverket för forksningskommunikation, Forskom, är jag en aktiv del av. Läs mer på forskom.org