info[duvetvad]hannazetterberg.se

Tel: +46 733 60 78 00

Skype: h_zetterberg

Twitter: h_zetterberg

Om Hanna

Jag jobbar strategiskt med att kommunicera med samhälls- och hållbarhetsfrågor.
I det ingår att sprida ny kunskap men också att väcka opinion och därmed skapa förändring.

De senaste åren har jag arbetat mest med forskningskommunikation, dels som kommunikationsansvarig
på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret
2007-2009 och på Mistra Sustainable Consumption på KTH. Nu är jag kommunikationsansvarig hos Gabriel Wikström, Nationell samordnare av Agenda 2030.

Vid sidan av uppdrag som kommunikationsstrateg och framträdandeutbildningar är jag
författare och har publicerat fyra bilderböcker om Nejlika.

Jag är även förtroendevald som Författarförbundets representant i Svenska barnboksinstitutets
styrelse och AU.

Jag har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse.
Från skolfrågor och elevdemokrati inom Elevorganisationen tog jag steget till rikspolitiken 1994-1998.
I riksdagen drev jag främst trafik, miljö- och jordbruksfrågor, ett intresse som är lika
starkt idag, liksom engagemanget för jämställdhet.