Framträdande & retorik

Att vara kompetent i sin yrkesroll eller ha stor sakkunskap är inte nödvändigtvis samma sak som att kunna förmedla sitt budskap. Jag blir ett stöd för att hitta ditt sätt att kommunicera. Det handlar om retorik och argumentation, men minst lika mycket om själva framträdandet och det förtroende du lyckas skapa hos dina åhörare. 

Att människor vågar tala och argumentera inför varandra är för mig en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Ibland är det en förutsättning för stora och viktiga politiska beslut medan det vid andra tillfällen mer handlar om möjligheten till dialog och utveckling. Oavsett vilket så är min drivkraft att arbeta med framträdande, retorik och argumentationsträning att hjälpa de som har något att säga att göra det bättre. Min erfarenhet är dessutom att de som lär sig tala och stå för sin åsikt, de som reflekterar över budskap och innehåll, på köpet blir bättre på att lyssna till andras berättelser och synpunkter. Bara det är ett steg framåt!

Framträdande- och medieträning

Att vara kompetent i sin yrkesroll eller har stor sakkunskap är inte samma sak som att kunna fömedla sitt budskap. Jag blir ditt stöd för att hitta ditt sätt att kommunicera. Det handlar om retorik och argumentation, men minst lika mycket om själva framträdandet och det förtroende du lyckas skapa hos dina åhörare.

Aktuella uppdrag

Här är några uppdrag i urval.

Jag genomför också löpande framträdandeträning med enskilda personer.

Referenser ges gärna om du hör av dig!