Hanna Zetterberg

Ett starkt engagemang, bra företrädare och en bra idé är långt viktigare
än en stor budget!

Vi har alla ett ansvar att lära oss hantera verktyg och redskap för kommunikation och påverkan. Allas röster ska kunna göra sig hörda och samhällsdebatten ska vara öppen för alla som har något viktigt att säga. Yttrandefriheten och möjligheten att organisera 
sig behöver hela tiden utvecklas för att vår demokrati ska bli levande och stark.

Min bakgrund gör att jag kan vara en effektiv länk mellan politik och näringsliv, intresseorganisationer eller de utomparlamentariska rörelserna. Jag kan hjälpa dig att hitta strategier för att dina budskap ska nå fram till media, politiker, partier och allmänheten.