Exempel forskningskommunikation

Jag har sedan 2007 arbetat mestadels med forskningskommunikation, dels på Vetenskapsrådet och dels som kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier. Som konsult är jag ofta anlitad för uppdrag där forskning behöver kommuniceras till allmänheten, beslutsfattare eller näringsliv samt för presentationsträning då resultat ska presenteras, både inom vetenskapliga arenan eller i mer populärvetenskapliga sammanhang. Läs mer om presentations- och medieträning här. Jag modererar också ofta samtal, seminarier och konferenser. Läs mer här.

Exempel på projekt: 
MISTRA Arctic Futures
Samhällsvetenskaplig forskning i Arktis med stor relevans för framtida utarbetande av policy- och politik. Jag fanns med i projektet som stöd för löpande strategiska beslut kring kommunikation och för att utarbeta ett förslag till kommunikationsplan. http://www.arcticfutures.se/

REHSAM
För de 8 projekt som beviljats anslag inom ramen för REHSAM har jag tillsammans med Björn Carlgren arbetat med stöd för kommunikation i form av framtagande av kommunikationsplaner, budskapsträning samt konkret och handfast stöd för arbete med kommunikation gentemot målgrupper utanför den vetenskapliga arenan.

REHSAM står för rehabilitering och samordning och tanken är att den aktuella forskningen direkt ska kunna användas i verksamhet. Forskningen bedrivs därför på eller i direkt samordning landstingens kliniker och vårdcentraler. Finansiering från riksdag och regering inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Försäkringskassan administrerar anslagen och har anlitat Vårdalstiftelsen för att välja ut vilka projekt som ska stödjas. Försäkringskassan samarbetar också med Sveriges kommuner och landsting.